Árak

Cene bez klub kartice

3300 Ft (EUR 12)
(iznad 25 godina)
2300 Ft (EUR 9) (do 25 godina)

Cene sa klub karticom

5000 Ft (EUR 19) (Godišnja registracija)
2400 Ft (EUR 9) (iznad 25 godina)
1600 Ft (EUR 7) (do 25 godina)

Masaža

Sportska masaža 9000 Ft (EUR 34) (40 minutna duboko-tkivna, snažna masaža)
Švedska masaža 5500 Ft (EUR 21) (Osvežavajuća, 30 minutna relaksaciona masaža)
Švedska masaža 6500 Ft (EUR 25) (Osvežavajuća, 45 minutna relaksaciona masaža)
Švedska masaža 7500 Ft (EUR 28) (Osvežavajuća, 60 minutna relaksaciona masaža)

Solarijum

5 minuta 400 Ft (EUR 1) (Solarium Ergoline – EU 0,3 solarne cevi)

Svi ostali popusti su dostupni sa klub karticom.
Ulaznica obuhvata 1 komad peškira i par papuča.
Extra peškir: 300 Ft (1 Euro)
Povratak: Važeča aktuelnog dana košta 600 Ft (2 Euro) i obuhvata 1 peškir i par papuča.
Karte sa popustom prazničnim danima NE VAŽE

Pogodnosti sa klub karticom:

Nojbolje vreme za posetu saune:

Svaki dan izmedju 17:00 i 22:00